Milieu

Als Ministerie incl. Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Waterstaat,Natuur, Landbouw en Visserij en Milieubeheer.

De “klimaatcrisis” ” en “stikstofcrisis” is afpersing door de Groene MAFFIA !!

De M in KNMI staat voor manipulatie – Klimaatzwammers

volgende is : Stikstofcrisis is afpersing !
beiden compleet met bronnenlijst

Subsidized AIRLINES hardly taxed using JETSTREAM since 1952 FOR PROFIT to save UNTAXED fuel, DESTROYING OZONELAYER now HALF since 1960, AND CAUSING WEATHER CHANGE since 1960, DOUBLING UVINDEX (now in corona time visible) WHICH TREATENS FYTOPLANKTON and US.
SIGN IT ON CHANGE.ORG

Ruimtelijke Ordening

Error: Feed has an error or is not valid.

Verkeer en Waterstaat

Error: Feed has an error or is not valid.

Natuur

Error: Feed has an error or is not valid.

Landbouw

Error: Feed has an error or is not valid.

Visserij

Error: Feed has an error or is not valid.

Milieubeheer

Error: Feed has an error or is not valid.

——————————

Klimaatcrisis ROFL OL

Error: Feed has an error or is not valid.

Stikstofcrisis ROFL OL

Error: Feed has an error or is not valid.

—————————–

Duurzaam hoezo?

Error: Feed has an error or is not valid.

Groene energie

Error: Feed has an error or is not valid.