Sorting by

×

Bestuur

Volgens ons zijn 7 ministers voldoende incl. minister president, die dit ministerie van bestuur doet, voorheen Algemene Zaken. Als staatssecretarissen fungeren dan ed secretaris-directeur generaal van een departement, die bij een misser het veld zal moeten ruimen en niet de minister, dat is enkel de gekozenvolksvertegenwoordiger.

Onder dit ministerie vallen ook:
Personeelszaken alle ministeries-departementen, AIVD en bestuurlijke vernieuwing en Binnenlandse Zaken.
EU en VN in samenspraak met Buitenland, eveneens over Koninkrijksrelaties.

Als aparte ministers.ministeries zouden dan verdwijnen:
Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties,Defensie, Economische Zaken, Justitie, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Verkeer en Waterstaat.

AIVD

Europese Unie

Verenigde Naties

Bestuurlijjke Vernieuwing

MH17

parlementaire “democratie” is wel zo uitgehold zie je ook weer aan de laatste verkiezingen.Is weer ouderwets achterkamertjes gekonkel, al maanden weer, 225 dagen. En Rutte 3 heeft maar 25% goedkeuring!

In plaats van na verkiezingen in tweede kamer met nieuwe bezetting te stemmen over alle programmapunten van al de partijen, dan heb je gelijk een regeerakkoord en wordt er niet 1 partij uitgesloten, en de partijen met de meest aangenomen programmapunten komen dan in de regering. Geen gekonkel maar transparant.
En persoonlijk zou ik naast scheiding van kerk en staat, dat doorvoeren tot een scheiding van religie en staat, dat betekent geen scholen, partijen op religieuze basis, en geen religieuze uitingen in openbare ruimte(n) en publieke banen, dan ben je wilders gelijk al kwijt.
Dus er wordt geheel voorbij gegaan aan de uitslag (noodzaak,nut) van de verkiezingen, en kan dus gezien worden als verkiezingsfraude en minachting van de kiezers. Daarom noem ik het ook parlementaire “democratie”

Wanbeleid

Fraude

Corruptie

Baantjescircus

No items, feed is empty.

Vriendjespolitiek

Democratie