Milieu

Als Ministerie incl. Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Waterstaat,Natuur, Landbouw en Visserij en Milieubeheer.

De “klimaatcrisis” ” en “stikstofcrisis” is afpersing door de Groene MAFFIA !!

De M in KNMI staat voor manipulatie – Klimaatzwammers

volgende is : Stikstofcrisis is afpersing !
beiden compleet met bronnenlijst

Ruimtelijke Ordening

Verkeer en Waterstaat

Natuur

Landbouw

Visserij

Milieubeheer

——————————

Klimaatcrisis ROFL OL

Stikstofcrisis ROFL OL

—————————–

Duurzaam hoezo?

Groene energie