Sorting by

×

Milieu

Als Ministerie incl. Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Waterstaat,Natuur, Landbouw en Visserij en Milieubeheer.

De “klimaatcrisis” ” en “stikstofcrisis” is afpersing door de Groene MAFFIA !!

De M in KNMI staat voor manipulatie – Klimaatzwammers

volgende is : Stikstofcrisis is afpersing !
beiden compleet met bronnenlijst

Subsidized AIRLINES hardly taxed using JETSTREAM since 1952 FOR PROFIT to save UNTAXED fuel, DESTROYING OZONELAYER now HALF since 1960, AND CAUSING WEATHER CHANGE since 1960, DOUBLING UVINDEX (now in corona time visible) WHICH TREATENS FYTOPLANKTON and US.
SIGN IT ON CHANGE.ORG

Natuur is GEEN monument ! Stop de klimaat/CO2/stikstof dictatuur

Ruimtelijke Ordening

Verkeer en Waterstaat

Natuur

Landbouw

Visserij

Milieubeheer

——————————

Klimaatcrisis ROFL OL

Stikstofcrisis ROFL OL

—————————–

Duurzaam hoezo?

Groene energie